Waar zeg ik ja tegen?

Nieuws

Naast de al eerder uitgebrachte brochure “Wie geeft u het vertrouwen” vindt u onder ‘Diensten’ en ‘nuttige informatie downloaden’ een nieuwe brochure met betrekking tot het levenstestament (algemene volmacht). De brochure “Waar zeg ik ja tegen?” biedt u, uw mantelzorger(s)(gevolmachtigde(n)) en andere naasten praktisch voorlichtingsmateriaal.

Mochten er na het lezen van de brochure(s) toch nog vragen rijzen of wenst u van ons een geheel vrijblijvende tariefopgave te ontvangen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.