Privacyverklaring AVG

Nieuws

In het kader van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteren wij een privacyverklaring die van toepassing is op ons kantoor. In de privacyverklaring kunt u lezen hoe ons kantoor omgaat met uw persoonsgegevens. De verklaring kunt u hier lezen.