Regelgeving energielabel 2015

Nieuws

Bij de verkoop van een woning dient de eigenaar zorg te dragen voor een definitief energielabel. Vanaf 1 januari 2015 zal de overheid deze regel ook gaan handhaven en riskeert de verkoper die geen definitief energielabel aan de koper overhandigt een boete die kan oplopen tot maximaal 405,00 euro. De verkoper krijgt de mogelijkheid om alsnog een definitief energielabel aan te vragen, voordat hij een boete krijgt. De handhaving zal plaatsvinden op basis van informatie van het Kadaster over overgedragen woningen.

Van de overheid hebben alle woningeigenaren begin 2015 een ‘voorlopig energielabel’ ontvangen dat zij door een deskundige kunnen laten omzetten naar een ‘definitief energielabel’. Met een ‘voorlopig energielabel’ voldoet u, als koper, niet aan uw wettelijke verplichting. De verkoper kan ook aan zijn verplichting voldoen door overhandiging van het energielabel dat is afgegeven voor 1 januari 2015 (het energieprestatiecertificaat). Onze ervaring is echter dat zeer weinig huiseigenaren voor 1 januari 2015 een dergelijk energieprestatiecertificaat bezaten.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

www.rijksoverheid.nl , www.energielabel.nlwoningen