Voogdijbenoeming

Nieuws

Tot voor kort hadden ouders uitsluitend de mogelijkheid om via een notariële akte (testament) een voogd aan te wijzen die na hun overlijden het gezag over hun minderjarige kinderen zou krijgen.Vanaf 1 april 2014 kunnen ouders ook door middel van een aantekening in het gezagsregister een voogd aanwijzen. Deze laatste aanwijzing is openbaar.

Via een modelformulier, te verkrijgen via www.rechtspraak.nl, kunnen ouders een ‘verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind’ indienen bij de Rechtbank waar de woonplaats van de ouders onder valt.

Een voogdijbepaling is één van de vele regelingen die in een testament kan worden opgenomen. Uw notaris licht u graag in over de mogelijkheden die een testament u biedt. Denkt u bijvoorbeeld aan bewindvoering of een uitsluitingsclausule (privéclausule). Wanneer u toch overweegt om door uw notaris een testament te laten opstellen of uw bestaande testament te laten actualiseren, dan bent u ook voor een deskundig advies op het gebied van voogdij bij uw notaris aan het juiste adres!